En  Vn

Why choose Qunicoship?

Quang Ninh Shipping and Trading Jsc. - founded in 2002. Over long periods of formation, development and diversification of business sectors, Along with a team of experienced managers, officers and employees of knowledge, the skilled and dynamic workers, we are committed to bringing customers the most quality services, economic and effective.

Thông tư số 38/2013/TT-BYT của Bộ Y tế : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 38/2013/TT-BYT
Ngày ban hành 15/11/2013
Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm: TT 38.signed.pdf (1220840 Byte)

Online support

Nhân viên : Mr. Hai
Điện thoại : (84-3) 3.3825407
: (84-3)3.3825022
agency@qunicoship.com

Nhân viên : Sale 02
Điện thoại : (84-3) 3.3825407
: (84-3)3.3825022
agency@qunicoship.com

Nhân viên : Sale 03
Điện thoại : (84-3) 3.3825407
: (84-3)3.3825022
agency@qunicoship.com

Đối tác & khách hàng

Quangninhport.jpg
PortHaiPhong.jpg
Camranhport.jpg
PortSaiGon.jpg
SaiGonport.jpg
Tancangport.jpg
PortTancang.jpg
Portcamranh.jpg
HaiPhongport.jpg
Portdanang.jpg
DaNangport.jpg
PortQuangNinh.jpg
Power by Khong gian Web