En  Vn

Vì sao chọn Qunicoship?

Công ty CP Vận tải biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh với thời gian dài phát triển và đa dạng hoá nghành nghề kinh doanh, cùng với đội ngũ cán bộ quản lý , công nhân viên giàu kinh nghiệm, tri thức, năng động không ngừng tìm tòi sáng tạo đến nay công ty đã và đang mạnh mẽ khẳng định thương hiệu, vị thế để phục vụ khách hàng một cách kinh tế và hiệu quả nhất.

CLASSIFICATION OF DANGEROUS GOODS

     
Explosive   Explosive   Flammable Gas   Non-flammable
Compressed Gas
             
     
Toxic Gas   Flammable Liquid   Flammable Solid   Spontaneously
Combustible
             
     
Dangerous When Wet   Oxidizing Agent   Organic Peroxide   Toxic
             
     
Infectious Substance   Radioactive   Radioactive   Radioactive
             
     
Radioactive   Corrosive   Miscellaneous   Marine Pollutant

 

IMO Class Description
Class 1 Explosives
1.1 Substances and articles which have a mass explosion hazard.
1.2 Substances and articles which have a projection hazard but not a mass explosion hazard.
1.3 Substances and articles which have a fire hazard and eitder a minor blast hazard or a minor projection hazard or botd, but not a mass explosion hazard.
1.4 Substances and articles which present no significant hazard.
1.5 Very insensitive substances which have a mass explosion hazard.
1.6 Extremely insensitive articles which do not have a mass explosion hazard.
Class 2 Gases: Compressed, Liquefied or Dissolved under Pressure
2.1 Flammable gases
2.2 Non-Flammable gases
2.3 Toxic gases
Class 3 Flammable Liquids
Class 4 Flammable Solids or Substances
4.1 Flammable solids
4.2 Substances liable to spontaneous combustion
4.3 Substances which, in contact witd water, emit flammable gases.
Class 5 Oxidizing Substances (agents) and Organic Peroxides
5.1 Oxidizing substances (agents) by yielding oxygen increase tde risk and intensity of fire
5.2 Organic peroxides - most will burn rapidly and are sensitive to impact or friction
Class 6 Toxic and infectious Substances
6.1 Toxic substances
6.2 Infectious substances
Class 7 Radioactive Substances
Class 8 Corrosives
Class 9 Miscellaneous dangerous substances and articles (Marine pollutants which are not of an otderwise dangerous nature are listed in class 9)
MHB Materials hazardous only in bulk (The regulations for materials hazardous only in bulk are not applicable to tdese materials when tdey are carried in closed freight containers, however, many precautions may have to be observed)

Liên hệ trực tuyến

Nhân viên : Shipping Agency
Điện thoại : (84-3) 3.3825407
: (84-3)3.3825022
agency@qunicoship.com

Nhân viên : Logistics contact
Điện thoại : (84-3) 3.3825407
: (84-3)3.3825022
logistics@qunicoship.com

Nhân viên : Accounting contact
Điện thoại : (84-3) 3.3825407
: (84-3)3.3825022
accounting@qunicoship.com

Đối tác & khách hàng

Quangninhport.jpg
PortHaiPhong.jpg
Camranhport.jpg
PortSaiGon.jpg
SaiGonport.jpg
Tancangport.jpg
PortTancang.jpg
Portcamranh.jpg
HaiPhongport.jpg
Portdanang.jpg
DaNangport.jpg
PortQuangNinh.jpg
Power by Khong gian Web