Thông tư số 38/2013/TT-BYT của Bộ Y tế : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 38/2013/TT-BYT
Ngày ban hành 15/11/2013
Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Người ký Phạm Lê Tuấn
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm:  TT 38.signed.pdf (1220840 Byte)