Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2015 (từ 01/4 đến 15/4) đạt 13,54 tỷ USD, giảm 11,7% so với nửa cuối tháng 3/2015.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/4/2015 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 88,4 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 10,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 4/2015 có mức thâm hụt 865 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/4/2015 thâm hụt 3,1 tỷ USD.

Về xuất khẩu:
 
Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2015 đạt 6,34 tỷ USD, giảm 12,3% so với nửa cuối tháng 3/2015. Tính đến hết ngày 15/4/2015 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 42,65 tỷ USD, tăng 9% (tương ứng tăng gần 3,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.
 
So với nửa cuối tháng 3/2015, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 4/2015 giảm chủ yếu do giảm một số mặt hàng sau: Hàng dệt, may giảm 143 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 122 triệu USD; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 91 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 80 triệu USD…
 
Bảng 01: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/2015 đến 15/4/2015 và so sánh với cùng kỳ năm 2014

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng 10,6% so với nửa cuối tháng 3/2015 và chiếm 67,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước trong kỳ.

Về nhập khẩu:
Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4/2015 đạt 7,2 tỷ USD, giảm 11,1% so với nửa cuối tháng 3/2015. Tính đến hết ngày 15/4/2015 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 45,76 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2014.
Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 4/2015 giảm so với nửa cuối tháng 3/2015 chủ yếu do giảm ở một số mặt hàng sau: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 251 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 139 triệu USD; đậu tương giảm 60 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 46 triệu USD...
 Bảng 02: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam từ 01/01/2015 đến 15/4/2015 và so sánh với cùng kỳ năm 2014

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 4/2015 đạt 4,33 tỷ USD, giảm 11,7% so với nửa cuối tháng 3/2015 và chiếm 60,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong kỳ này.
Nguồn: Tổng cục Hai Quan